Delodajalci s težavami pri iskanju delavcev

Podjetja kljub zaostrovanju svetovne trgovinske vojne in jasnim znakom, da prihajajo slabi časi, dobivajo nova naročila, širijo proizvodnjo in povečujejo prodajo na tujih trgih. A vedno večja ovira je tudi kritično pomanjkanje delavcev.
Delodajalci imajo namreč pogosto težave z iskanjem kadra za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni ali je zanje značilen neugoden delovni urnik, ob tem je za mlade mamljivo predvsem višje plačilo preko meje.
Zato je pomembno, da s šolniki dorečejo strategijo, kjer bi mlade navdušili za določene poklice.Ne samo, da je potrebno mlade navdušiti, dodatno morajo tudi posodobiti šolski sistem in klasifikacijo posameznih poklicev.
Delodajalci bi morali več vlagati v razvoj kadra in v delavcih videti potencial in ne zgolj strošek. Pametni delodajalci bi vlagali v razvoj delavcev, jim nudili primerno plačilo, izobraževanja, gradili ugled podjetja, skrbeli za pozitivno klimo podjetja ter spodbujali inovativno razmišljanje. Kar pa je vsaj za sedaj v slovenskem poslovnem prostoru prej iluzija kot realnost.

Deli s prijatelji: