Dela v Sladkem vrhu potekajo po časovnici

V Sladkem vrhu tudi v tem času epidemije poteka obnova in dograditev tamkajšnjega vrtca. Prvotni vrtec je stara že več kot 50 let in pretesen. Vrtec v Sladkem vrhu obiskuje 90 otrok, a jih je bilo 46, torej dve skupini nameščenih v prostorih bližnje osnovne šole. Zato so tamkajšnji otroci in zaposleni obnovo in dograditev vrtca že težko čakali. Vrednost del obnove in dograditve vrtca bodo 1,3 milijona evrov.

Izvajalci del so se naprej lotili gradnje prizidka, v katerem bodo tri nove igralnice s pripadajočimi sanitarijami, garderobami in vhodom. V mesecu maju pa se bo predvidoma pričela obnova starega dela: prenovili bodo štiri igralnice in pomožne prostore, prav tako bodo stavbo energetsko sanirali – zamenjali stavbno pohištvo in razsvetljavo, ob tem pa bo vrtec dobil tudi novo fasado in instalacije. Prenovili bodo tudi razdelilno kuhinjo, svoj prostor bodo dobili tudi strokovni delavci vrtca.

Gradnja prizidka tudi v drugačnih razmerah kot smo danes ne bi vplivala na delo v vrtcu, načrtovano je bilo, da bi med obnovo starega dela otroke, po časovnici, med poletnimi počitnicami preselili bodisi v šolo ali v novi del vrtca. Kljub temu, da trenutno še ni znano, kdaj bodo otroci lahko ponovno obiskovali vrtce, lahko pa zagotovo trdimo, da bodo z novim šolskim letom otroci prestopili prag obnovljenega in dograjenega vrtca Sladki vrh.

Deli s prijatelji: