Dan posvečen čebelam

Decembra leta 2017 je organizacija Združenih narodov na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan se je leta 1734 namreč rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša.
Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost. Letošnji dan poteka pod geslom “Bee Engaged” oz. Angažiraj se za čebele.
Pridelava medu med leti precej niha. Čebelarjenje je namreč v veliki meri odvisno od vremenskih razmer. Tako mokrega meseca maja kot je bil lanski ni bilo že zadnjih 50 let. V lanskem letu je bilo pridelanih dobrih 650 ton medu, leto pred tem 1.746 ton. Izpad letine je bil tako približno 60 odstoten.
Število čebelarjev in tudi število panjev v Sloveniji se zadnja leta povečujeta. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji približno 11.350 čebelarjev, ki skrbijo za 205.000 panjev.
Če ne bomo pazili na čebele kot najpomembnejše opraševalke različnih rastlin, se lahko zgodi, da brez opraševanja ne bo zadostne količine hrane. Namreč, kar tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od opraševanja žuželk.

Deli s prijatelji: