Program za trajno zaposlovanje mladih

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni kohezijski regiji. Program je namenjen spodbujanju delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji. V okviru programa, bodo delodajalci za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija prejeli subvencijo v višini 5000 evrov. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za 40 ur na teden. Za izvajanje programa bodo do leta 2022 na voljo okvirno trije milijoni evrov. V obdobju med letoma 2017 in 2019 je bilo v programe trajnega zaposlovanja vključenih skoraj 5200 mladih iz vzhodne in zahodne Slovenije.

Preberi več

Zlati kamen tudi za Maribor

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Mestna občina Maribor je letos regijska zmagovalka nagrade zlati kamen 2020 za Vzhodno Slovenijo. Podeljevalci nagrade izbiro Maribora utemeljujejo s tem, da mesto sodi med kraje, ki so pri uvajanju elementov pametnega mesta pri nas prišli najdlje. V okviru aktivnosti za pametno mesto so v Mariboru naredili vrsto razvojnih korakov, ki jih lahko razumemo kot manjše ali večje dobre prakse. Sem zagotovo sodijo urbani eko-vrtovi, posamezni koraki na področju trajnostne mobilnosti, zanimive aplikacije, s katerimi vključujejo občane v razvoj, prostor za coworking in podobno.

Preberi več

Dom Danice Vogrinec in javna dela

Država je letos za programe javnih del namenila 22,3 mio evrov, za mariborsko območje je leto namenjenih skoraj 3,8 mio evrov. Denar bo zadostoval za vključitev v program za predvidoma 748 brezposelnih oseb. Zanimanje za javna dela je bilo tudi letos veliko, na razpis pa so se prijavili, tako kot prejšnja leta tudi v Domu Danice Vogrinec.
Veliko prahu je po objavi razdelitve javnih del dvignila informacija, da je Dom pod gorco, ki je v 95% lasti mariborske občine, prejel tri delavce v javnih delih, na drugi strani pa Dom Danice Vogrinec, ki je v lasti države ni prejel niti enega.
Mariborski župan se je na včerajšnji tiskovni konferenci tudi odzval na očitke, da v Domu Danice Vogrinec Maribor letos niso upravičeni do zaposlenih preko javnih del.
V preteklih letih so zaposleni preko javnih del veliko pripomogli tudi k izvedbi vsakoletne Danice, ki brez njih in prostovoljnega dela ter odrekanja ostalih zaposlenih ne-bi bila takšna kakršno so Mariborčani vzljubili in vzeli za svojo. Letošnja Danica pa je žal pod velikim vprašajem.

Preberi več

Najbolj se draži hrana

Cene življenjskih potrebščin za slovenske potrošnike
so se v januarju 2020 medletno povečale za 2,1odstotka,
kar je nad pričakovanimi napovedmi. Napovedovali smo 1,6 odstotka.
K letni rasti cen za slovenske potrošnike so največ
prispevale podražitve hrane, predvsem mesa in sadja.
Starejše in njihove svojce letos čakajo 4,5 do 7,5 evra višje mesečne
položnice za oskrbnino v javnih domovih za starejše.
Med januarskimi podražitvenimi se je največ dvignila cena oskrbe z vodo,
ki se je povišala za 8,8 odstotka.
V skupini raznovrstno blago in storitve, kamor prištevamo izdelke
za osebno nego, socialne zaščite, varstvo otrok, zavarovanje …,
so januarja letos zabeležili za 5,3 odstotka višje cene kot januarja lani.
Pravne storitve in računovodstvo pa so se
od lanskega januarja podražile za četrtino.

Preberi več

V Mariboru dovolj družinskih zdravnikov

Da v Sloveniji kronično primanjkuje zdravnikov ni nič novega. Številke so zaskrbljujoče, saj bi za dosego evropskega povprečja
potrebovali najmanj 700 novih družinskih zdravnikov.  V mariborskem zdravstvenem domu Adolfa Drolca smo povprašali,  kakšen manjko zdravnikov beležijo.

Do leta 2025 se bo upokojilo več kot 10 zdravnikov, a za njihove pozicije so zamenjave že predvideli.

Spust glavarinskega količnika na posameznega zdravnika pa bi ponovno povečal potrebo po številnih novih zaposlitvah. Po podatkih ZZZS bi tako v Sloveniji v letu 2019 že potrebovali dodatnih 292 ambulant družinske medicine, kar predstavlja 25-odstotno povečanje.

A glavarinski količnik ne pomeni števila pacientov, ki so opredeljeni pri posameznem zdravniku. In čeprav v Sloveniji generalno primanjkuje zdravnikov  družinske medicine v Mariboru tega manjka ne beležijo.  Prihodnji teden pričneta z delom nova zdravnika družinske medicine, ki sprejemata nove paciente, v Sodni ulici, odprli pa bodo tudi novo ambulanto v Slivnici.

Preberi več

Informativni dnevi 2020

V sklopu informativnih dnevov smo obiskali Filozofsko fakulteto univerze v Mariboru, ki ponuja študijske programe predvsem iz področja družboslovja.
Fakulteta ponuja veliko različnih študijskih programov, na katerih je mogoče študirati enega ali dva predmeta iz različnih študijskih področij.
Trend vpisa na Filozofsko fakulteto je v zadnjih letih konstanten, odvisen pa je od števila študentk in študentov, ki so v določenem letu rojeni.
Nekateri študijski programi so pri študentih bolj priljubljeni, posledica tega pa je tudi omejitev vpisa.
Družboslovje obsega znanstveno raziskovanje človeških vidikov sveta. Študentom, ki uspešno zaključijo študij družboslovne smeri pa bogati z uporabnimi znanji in daje širino v splošni razgledanosti.
Zaposlitvene možnosti diplomantk in diplomantov se od področja do področja razlikujejo. Iskanje zaposlitve pa se je v zadnjih letih močno spremenilo.
Študentje vpisujejo različne študijske programe, zaradi tega so tudi njihova pričakovanja od štuidija drugačna.
Zelo pomembno je, da se študentje o programu, ki ga vpisujejo dobro pozanimajo, saj bodo verjetno iz tega področja v prihodnosti opravljali svoj poklic. Najboljši delavci pa so po navadi tisti, ki jih delovno mesto iz področja, ki so ga študirali zanima oziroma v njem uživajo.

Preberi več

Proračun dobi popravke

Na prihodnji redni seji mestnega sveta Mestne občine Maribor bodo svetniki, po skrajšanem postopku obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2020. Rebalans proračuna je bil sicer sprejet že aprila lansko leto, takrat v višini 136.197.157 eur, s tokratnim rebalansom pa se proračun povečuje za 17,9 mio eur, na 154.137.827 eur.

Z rebalansom proračuna se povečujejo nedavčni prihodki za 1,6 mio eur, kapitalski prihodki za 1,7 mio eur ter transferni prihodki za 3,5 mio eur. Z upoštevanjem kreditov pri bankah, povratnih sredstev in poroštev je bilo stanje zadolženosti Mestne občine Maribor konec preteklega leta 47,1 mio eur.

Na odhodkovni strani proračuna 2020 se zaradi napredovanj in dogovoro s sindikati povečujejo stroški plač javnih uslužbencev. Na področju kulture pa se povečujejo sredstva za materialne stroške in programe.

Dodatna sredstva so namenjena tudi pripravi projektne dokumentacije ter izvedbi natečajev za pomembne projekte, ki se bodo v prihodnje izvajali v Mariboru.

Preberi več

Zamenjava kartic zdravstvenega zavarovanja

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanja so pričeli samodejno menjavati kartice zdravstvenega zavarovanja, izdane po letu 2008. Zamenjava teh kartic, naj bi bila potrebna zaradi njihove omejene veljavnosti, saj so v karticah varnostni mehanizmi, ki temeljijo na digitalnih potrdili. slednji so časovno omejeni na deset let. Do konca lanskega leta so zamenjali že skoraj 160 tisoč kartic. V letu 2020 načrtujejo menjavo nekaj več kot 52 tisoč kartic. Menjava kartic bo brezplačna, zavarovanci pa jo bodo prejeli po pošti. 

Preberi več

Spremembe pri socialnih transferjih

V februarju bodo izplačane višje minimalne plače, kar bo vplivalo na višino socialnih transferjev. Denarna socialna pomoč, ki jo nekateri dobivajo z minimalno plačo po tako nižja za nekaj deset evrov.  Če je oseba z enim otrokom pred zvišanjem prejemala minimalno plačo v višini 667 evrov neto in otroški dodatek v višini 99,15 evra ter ni imela drugih dohodkov in premoženja, je bila upravičena tudi do denarne socialne pomoči v višini skoraj 200 evrov. Po zvišanju minimalne plače na 700 evrov neto bo ta znesek za 33 evrov nižji. Takšnih družin je po podatkih ministrstva za delo,družino in socialne zadeve 133. Na višino otroških dodatkov, štipendije, znižano plačilo vrtca in subvencije malice in kosila pa letos ne bo vplivala, saj pri letnih pravicah upoštevajo dohodek iz preteklega leta.

Preberi več