Bomo končno dočakali prenovo taborske tržnice?

MČ Tabor je eden izmed predelov Maribora, kjer cestna infrastruktura ni zadovoljivo urejena. Zato so se vodilni na občini odločili do izteka mandata sanirati številne ceste, med drugim pa tudi revitalizirati propadajočo Tržnico Tabor, ob tem pa ponuditi nove vsebine v doživljajskem parku v podaljšku Betnavskega gozda.

V MČ Tabor se v zadnjih letih soočajo s cestno-prometnimi problematikami, kar je MO Maribor prepoznala in bo zato v prihodnjih dveh letih veliko vlagala v cestno infrastrukturo v tem delu mesta. Eden večjih projektov je obnova Koseskega ulice, ki je v zelo dotrajanem stanju.

V MČ Tabor se v prihodnje lahko nadejajo tudi Tržnico Tabor, ki si jo delijo s sosednjo MČ Nova Vas. Slednja že  dolga leta propada, kljub temu da se izbrano območje nahaja pod križiščem dveh velikih dvopasovnih mestnih vpadnic- Kardeljeve ceste in Ceste Proletarskih brigad. Sedaj pa se je pojavila konkretna ideja po revitalizaciji nekoč dobro obiskane tržnice.

V Mariboru že nekaj let opazujemo propadajočo infrastrukturo, ki ji nihče ne namenja prevelike pozornosti, saj prenova predstavlja velik finančen zalogaj. V kategorijo t.i. črnih pik Maribora tržnica Tabor v Novi vasi zagotovo spada, gre pa za dokaj kompleksno investicijo iz več vidikov, ki pa bi ponudila celovitejšo rešitev.

Po besedah predsednika komisije za komunalo, promet in urejanje prostora na MO Maribor Vitorja Zečiča pa na Taboru predvidevajo tudi ureditev t.i. malega Betnavskega gozda med istoimensko ulico in Ulico Matije Murka neposredno ob vrtcu Jadvige Golež.

Deli s prijatelji: