Bo sanacija brežin Drave rešila dolgoletne težave?

KS Malečnik si že leta prizadeva sanirati brežino reke Drave, ki je v preteklosti ob poplavah lokalnemu prebivalstvu povzročala veliko škode. Na KS zato pozivajo Mestno občino Maribor in pristojno ministrstvo, da se problematika uredi v skladu z standardi, saj po njihovih besedah sedanja sanacija ne rešuje, v zadnjih letih pozabljenega, perečega problema.
V KS Malečnik Ruperče se že leta soočajo z okoljsko porblematiko brežine reke Drave, v katero so vlagali ogromno truda, rezultatov pa bore malo.
Okoljevarstveniki stališč. Zakaj omenjenega odvoza gramoza niso navedli, prav tako so izredno neodzivni in nekorektni do degradiranih območij, v katere spada tudi Malečnik. Jabolko spora pa naj bi bilo prepoved odvoza gramoza iz reke Drave.
Želja KS je čim prejšnja ureditev celotne brežine reke Drave, torej od začetka pod Malečniškim mostom, do igrišč NK Malečnik.
Župan MO Maribor je pred kratkim dejal, da se ureja Dravska promenada, ki je varna za vse udeležence. Na reki pa ima občina v načrtu vzpostaviti tudi ladijski potniški promet, saj naj bi bila reka za omenjeno dejavnost dovolj plovna. Pa je temu res tako?

Deli s prijatelji: