Nezavidljiv položaj mladih

Danes je mednarodni dan mladih. Združeni narodi so ga razglasili leta 1999 z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, in da se opozarja na njihovo pomembno vlogo v družbi. Tokratna tema je vključevanje mladih odločevalske procese za skupno svetovno delovanje.
Danes praznujemo mednarodni dan mladih. Na pomen vključevanja mladih opozarjajo tudi v slovenskih mladinskih organizacijah, saj so prepričani, da lahko le tako rešujejo težave, s katerimi se mladi soočajo. Najbolj pereči težavi pa sta predvsem zaposlovanje in stanovanjska problematika.
Mladi so dandanes v precepu, saj se množično vpisujejo v gimnazije in fakultete po načelu »izobražuj se pa boš v življenju uspel«, po drugi strani pa vedno bolj primanjkuje dobrih delavcev tehnične stroke , saj so ti poklici glede opravljanja zahtevni , povrh vsega pa še izjemno slabo plačani.
Življenje mladih je zato zaznamovano z negotovostjo in z nujnostjo iskanja uspešnih strategij za uspešno pridobitev delovnega mesta, s katerimi se v svojih življenjskih potekih soočajo.
Mladi pa so podvrženi tudi prekarnim oblikam zaposlitve, kot so delo za določen čas ali preko različnih pogodb oz. preko “prisilnega s. p.”. Vse to pa vodi v pozno osamosvajanje mladih, pri čemer se srečujejo tudi s problematiko bivanja. Mladim so stanovanja pogosto nedostopna, tako za najem kot za nakup, in se zato danes izjemno težko osamosvojijo.
Mladi se torej v današnjem času soočajo s številnimi problematikami na več področjih. Prav zato pa potrebujejo varne prostore – javne, civilnodružbene, fizične ali digitalne -, kjer lahko svobodno izražajo svoja stališča in sledijo svojim sanjam. Za uresničitev slednjih pa faktografsko učenje po navadi ni dovolj, saj se izobraževanje mora odzivati na spremembe in tako zagotavljati krepitev temeljnih kompetenc.

Preberi več

Policijska preiskava zoper grafitarje

Po tem ko so grafitarji pred kratkim z napisi »Go veg« počečkali povsem nove klopi na Glavnem trgu, je Mestna občina Maribor te hitro očistila. Vendar niso dolgo ostale brez grafitov. Vandali so na njih pustili napise, ki predsednika vlade Janeza Janšo primerjajo s nacističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem.
Napisi so se čez noč pojavili tudi na kamnitih klopeh na Glavnem trgu, kjer te dni zaključujejo celovito prenovo. Pogled mimoidočih na Glavni trg tako zmoti napis »Hitler 1933« in »Janša 2020.« Enak napis je moč opaziti tudi na robu Trga svobode, kjer sicer ob petkih potekajo protesti zoper trenutno vlado.
Predvsem Mariborčani, ki so preživeli čas druge svetovne vojne, do tistih časov nikakor ne gojijo nostalgije. Hitler je namreč ob obisku leta 1941 takratni nemški mestni oblasti dal jasno navodilo. »Naredite mi to deželo spet nemško, tako kot je ostala Štajerska.
Zloglasni grafiti – po eni strani opozarjajo na krivico, po drugi strani so orodje nestrpnosti. Potem je tukaj še umetniško plat, kjer so nekateri našli svoj način likovnega izražanja … In tako se vsakič znova pojavi vprašanje – so grafiti na ulicah oblika izražanja in komunikacije ali le vandalizem?
V mestu je moč zaslediti tudi veliko rasističnih grafitov navijaške skupine Viole, katere grb prikazuje keltski križ, ki sicer nima spornega zgodovinskega izvora, vendar je bil kasneje uporabljen v Nacistični Nemčiji, zato je uporaba takšnega simbola skrajno nedopustna in kazniva.
Grafiti so torej umetnost in vandalizem hkrati, ki lahko dobesedno čez noč povsem spremenijo svoj pomen. To pa je rezultat t. i. grafitarske bitke – boja za prostor in ulico med različnimi skupinami. Vsi skupaj pa lahko le upamo, da bo v prihodnosti v mestu Maribor nastalo veliko umetniških grafitov in čim manj tistih s sporno oziroma škodljivo vsebino.

Preberi več

Malverzacije župana Pukšiča?

Župan občine Destrnik pa je minuli teden presenetil z odločitvijo, da namerava prodati občinske prostore v novi občinski stavbi, saj naj bi bili neustrezni in premajhni za vse. Izgradnja občinske stavbe ima pestro zgodovino, med drugim je projekt preiskovala že komisija za preprečevanje korupcije, ki je tako pri Francu Pukšiču kot tudi njegovemu takratnemu direktorju občinske uprave Miranu Čehu ugotovila kršitve, saj sta preplačala poslovne prostore v objektu Janežovski Vrh in brez uradne cenitve zamenjala občinska zemljišča z družbo Em-grad.
Zgodba izgradnje občinskih prostorov občine Destrnik sega že v leto 2011. Podjetje Em-grad je z občino Destrnik v času, ko jo je vodil Franc Pukšič, veliko sodelovalo. Em-grad je gradil tudi poslovno stavbo, v kateri se je občina po predpogodbi zavezala kupiti 638 m2 poslovnih prostorov za ceno 890.000 evrov.
Do realizacije predpogodbe ni prišlo, saj se je na Destrniku zamenjala oblast. Em-grad je ostal tudi brez lastništva poslovne stavbe. Objekt je bil prodan na dražbi, kupec pa zadruga Lipa Lenart, ki je bila izvajalec gradnje. Leta 2014 je Vindiš prevzel županovanje občine Destrnik, takrat pa se je kalvarija težav začela.
A epiloga občani Destrnika niso dočakali.
Zaradi nerealizirane predpogodbe o prodaji oziroma nakupu je Em-grad na sodišču vložil tožbo v višini 1,3 milijona evrov plus zamudne obresti. Franc Pukšič se je s podjetnikom dogovoril za pobot.
Podjetja Em-grad ni več, kam je odšel se sptašujejo mnogi v Destrniku. Franc Pukšič je nedavno napovedal, da bodo sedaj prostore prodali in se selili nazaj v dotrajano nekdanjo stavbo občinskega vodstva, ki pa jo morajo naprej temeljito prenoviti. Poraja se vprašanje, kdo bo tokrat izvajalec in ali se bo tudi ta investicija končala na sodiščih.

Preberi več

Edinstven ambient festivala Letni oder Ruše

Romantičen ambient zgodovinskega kamnitega amfiteatra sredi gozda v Rušah ponuja edinstveno doživetje, kar vedno znova potrjujejo tudi nastopajoči in občinstvo. Njegovi začetki segaj že skoraj 90 let nazaj. V tem času pa se je tam zvrstilo kar veliko odmevnih dogodkov
Letno gledališče pod Goroj, kot domačini imenujejo pas pod obronki Pohorja so pričeli snovati že davnega leta 1931, na pobudo takrat že priznanega prvaka ljubljanske opere Vekoslava Janka. Zemljišče na katerem še danes stoji letno gledališče je podaril posestnik Črnko.
Naravno okolje ruškega letnega odra je še danes skoraj neokrnjeno. Zob časa res ni prizanesel vrbi žalujki in nekaterim smrekam, tudi velikanske lipe, nekdanjega simbola ljudskih iger ni več, ostala pa sta dva elementa, ki sta predstavljala kulisi za izvedbo dramskih iger.

Preberi več

Vodovod še brez epiloga

Zapletom v zvezi s celovito obnovo vodovodnega sistema Spodnjega Podravja kar ni videti konca. Potem ko je zaradi neresnega pristopa pet slovenjegoriških občin junija zagrozilo s samostojno akcijo obnove, nato pa ostalim članicam v projektu ponudilo roko sprave, zdaj spet kaže, da se nihče ne drži dogovorjenih rokov.
Občine Sveti Andraž, Sveta Trojica, Cerkvenjak, Trnovska vas in Destrnik so v začetku junija presenetile z odločitvijo, da izstopajo iz skupnega projekta obnove spodnjepodravskega vodovoda in ustanovijo samostojni konzorcij. Glavni namen, kot je takrat zatrdilo vseh pet županov, ni bilo miniranje prvotnega skupnega projekta, ampak bolj šok terapija oziroma želja po njegovi pospešitvi.
Kasneje so Darja Vudler Berlak ter župani Franc Pukšič, Alojz Benko, Marjan Žmavc in David Klobasa ostalim občinam kot skrajni rok za skupno oddajo javnega naročila določili 30. junij. Pogodbo o skupnem nastopu na razpisu so občine junija spet podpisale, slediti bi morale razpisne akrivnosti, a se po besedah Vudlerjeve od takrat ni premaknilo ničesar.
Predstavnike podravskih občin smo povprašali, kaj menijo o načinu sodelovanja in ločitvi proejktov na dve skupini.
Ob tem priznavajo, da bi morali s pripravo dokumentacije celostno pohiteti, a se zavedajo, da komunikacija na način obtoževanja ne prinaša dobrih rezultatov.
Priprave na projekt celovite obnove dotrajanega vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju segajo v leto 2016. Kot nosilka projekta je bila določena Mestna občina Ptuj, za izvedbo postopka javnega naročila pa pooblaščeno Komunalno podjetje Ptuj. Vse občine vodovodnega sistema z izjemo Kidričevega so januarja letos podpisale pogodbo o pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, vodenje priprave javnega naročila pa je prevzela Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, a se je zapletlo pri zahtevi za posredovanje dokumentacije projekta in njegovi vsebini.

Preberi več

Dodatnih 21,7 milijonov za kmetijstvo

Dodatnih 21,7 milijona evrov ima ministrstvo za kmetijstvo na voljo za podpore pridelavi hrane in za okrepitev odpornosti prehranskega sistema v Sloveniji. Ta denar je na voljo na podlagi sprememb programa razvoja podeželja 2014-2020, ki jih je potrdila Evropska komisija.
Namen tega razpisa je povečanje ekonomska produktivnsot in okoljska učinkovitost posameznih kmetij. Naložbe so možne za posamezne kmetijske obrate ali kolektivne. Objavili pa so tudi drugi razpis za kmetijske dejavnosti.
Številni delavci v kmetijstvu pa so težko pričakovali razpis za nekmetijske dejavnosti, ki jim omogoča naložbe v razvoj turistične infrastrukture in ostalih podpornih nekmetijskih dejavnosti.
Zainteresiranost za razpise je velika, rok za oddajo razpsine dokumentacije pa je konec oktobra.
V okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 ima Slovenija na voljo dobrih 1,1 milijarde evrov. Od tega je bilo do konca junija odobrenih 945 milijonov evrov ali 85,4 odstotka vseh razpoložljivih sredstev. Izplačanih je bilo 692 milijonov evrov, kar je 62,5 odstotka razpoložljivih sredstev.

Preberi več

Položaj kmetov je katastrofalen

Evropska komisija je potrdila najnovejšo spremembo programa razvoja podeželja 2014-2020, ki prinaša odziv na koronsko krizo. Ta omogoča zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji. Preverili smo, kakšno je stanje na Podravskih kmetijah.
V slovenskem prostoru so odkupne cene kmetijskih pridelkov katastrofalno nizke, zato je še toliko bolj pomembna promocija slovenske hrane in osveščanje potrošnikov, ki pa narašča šele v zadnjih letih. A kljub temu pri slovenskem potrošniku prednjači cena.
Odkupna cena je po toni 120 €, to je kar 15 € manj kot lani. Razen leta 2017, tako nizka že ni bila od leta 2010.
Težave so več plastne in večinoma izhajajo iz manka slovenske kmetijske strategije ter prevlade multinacionalka, ki svoje produkte kupujejo v tujini, naši potrošniki pa jih kupujejo. Namesto, da bi se kmete za svoje delo nagrajevalo, saj so pomemben steber samooskrbe, se jih preprosto spregleda tako v očeh politike, ekonomije kot tudi potrošnika.
Rešitev vidi v večji ozaveščenosti slovenskih potrošnikov, ki bi morali prezreti ceneno hrano v trgovinah in se po nakupe raje odpravili k slovenskemu kmetu. Če do premika ne bo prišlo bodo posledice katastrofalne – tako za kmetijstvo kot tudi za ljudi.

Preberi več

Prometna strategija mestnega jedra

V MO Ptuj so uredili prometno signalizacijo znotraj cone umirjenega prometa, na Miklošičevi ulici so postavili nov potopni val, ki preprečuje nedovoljen vstop avtomobilov v peš cono. Na Medobčinskem redarstvu Ptuj pa so pojasnili, da je bila sprememba signalizacije nujna, saj je v preteklosti prihajalo do številnih kršitev, ki so ogrožale tako pešce in kolesarje, kot tudi ostale udeležence v prometu.
S sprejetjem novega odloka o ureditvi cestnega prometa na območju MO Ptuj so na območju upravne enote vzpostavili brezplačno območje kratkotrajnega parkiranja do 60. minut
Znotraj območja umirjenega prometa je nujno upoštevati omejitev hitrosti, saj gre za cono, kjer imajo prednost pešci in kolearji.
Uvedli pa so tudi dve dodatni mesti za dostavna vozila, saj jih je v zadnjem času zelo primanjkovalo.
Kršitev glede parkiranja v območju umirjenega prometa je bilo v zadnjem času kar veliko, razlog za to pa so predvsem dokaj nizke kazni za prekrškarje.
Ureditev potopnega valja na Miklošičevi ulici pa je bil neizbežen, saj so nekateri udeleženci cestnega prometa svoja vozila parkirali v strogem mestnem središču, ki za to sploh niso namenjena.
Na območju MO Ptuj, kjer potekajo intenzivnI nadzorI hitrosti udeležencev v prometu, se stanje izboljšuje, problem pa še vedno predstavlja nedovoljena uporaba mobilnih telefonov med vožnjo in parkiranje vozil v območjih, kjer to ni dovoljeno. Vseeno pa na Medobčinskem redarstvu Ptuj upajo, da bo nova prometna signalizacija zagotovila zavidljivo raven upoštevanja parkirnega reda.

Preberi več

Festival Lent drugačen kot v preteklosti

Prihodnji petek se pričenja letošnja izvedba Festivala Lent. Ta bo letos poseben v več pogledih, od netradicionalnenga datuma, do bolj intimnih prizorišč in v tem pogledu zdravju bolj varna bodo tudi novoizbrana prizorišča.
Organizatorji so bili primorani Večer oder, ki bi bil sicer lociran ob promenadi preseliti na Rotovški trg.
Organizatorji so se srečevali s kar velikimi izzivi pri pridobivanju dovoljenj s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa še ta se po besedah našega sogovornika iz dneva v dan spreminjajo.
Zaradi epidemiološke slike in ukrepov, ki trenutno veljajo so organizatorji že pretekli teden sporočili, da je 10. obletnica SladoLenta prestavljena na prihodnje leto. Tudi 32. Folkart pa bo letos bolj okrnjen kot pretekla leta.
Folkartu bo namenjen samo en večer v sklopu festivala, takrat bo nastop sodelujočih skupin izveden v Dvorani Union. V mestu bo skupine moč videti na Trgu Leona Štuklja ter Glavnem trgu.
Večjih spektaklov in nepreglednih množic letos na festival ne bo, kvaliteta programa pa zato ne bo nič slabša.
Letošnja politika organizatorjev je bila takšna, da dajo možnost slovenskim izvajalcem, da se ti lahko po dolgem času predstavijo, čeprav morda na manjših prizoriščih z manj številčno publiko, kot bi si vsi skupaj želeli.

Preberi več

Odprta kanalizacija v Stražunu

Stražunski potok oziroma jarek, ki se vije skozi obsežen mariborski gozd Stražun, je bil v preteklosti preurejen za potrebe razbremenjevanja kanalizacijskega sistema. Čeprav teče skozi naravni spomenik in so ob njem urejeni številni vrtički, ostaja slaba vest Maribora. 

Stražunski potok je že dolgo časa črna točka Maribora, kanalizacijski jarek pa še vedno ostaja nerešen problem.

Potok, ki teče skozi Stražunski gozd in po katerem odteka odpadna voda iz mestne kanalizacije, je v velikem nasprotju z bujnimi zelenimi drevesi, sprehajalnimi potmi in vrtički, ki ga obdajajo. Ekologi opozarjajo, da je to pravzaprav odprta kanalizacija.

Na občini pojasnjujejo, da so viri in vzroki onesnaženja večplastni, zato je treba k reševanju pristopiti sistematično. 

Stražunski potok želi MO Maribor vzpostaviti v sonaravno urejen površinski vodotok, ki bi se neobremenjen izlival v Dravo, zato so že naročili hidrogeologijo stanja izvirov in določitev napajalnega zaledja potoka.

Vrtičkarje so ob koncu lanskega leta že pozvali k odgovornejšemu ravnanju, občinske službe pa so med drugim sanirale večjo mlako in tako omogočile nemoten dotok izvirske vode v potok. Predpogoj za ureditev tega problema odprava virov onesnaženja, pri čemer bo tehnično in finančno najbolj zahteven del ureditev kanalizacije.

Preberi več

Drugod poročajo