5. redna seja Občine Slovenska Bistrica

Svetniki Občine Slovenska Bistrica so se danes dobili na 5.redni seji, kjer so kljub času dopustov razpravljali kar o 19-ih točkah. Na dnevnem redu se je znašel tudi zaključni račun za leto 2018, ki na prihodkovni strani izkazuje približno 95 odstotno realizacijo, na odhodkovni strani je realizacija okoli 75 odstotna.
Svetniki so razpravljali tudi o odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Slovenska Bistrica.
Občane seveda najbolj zanima kaj spremembe pomenijo za njihov družinski proračun. Na občini zagotavljajo, da novi odlok ne pomeni velikih sprememb cen položnic.
Svetniki so na seji sicer razpravljali tudi o o delovanju javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica za leto 2018, ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, poročilu o delovanju javnih zavodov v letu 2018 in o poslovnem poročili Razvojno informacijskega centra za leto 2018.

Deli s prijatelji: