172 milijonov za redno uskladitev pokojnin

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je danes sklenil, da bo za tokratno redno uskladitev pokojnin na letni ravni zavod namenil 172 milijonov evrov. Tako bodo upokojenci konec meseca februarja prejeli 3,2 odstotka višje pokojnine. Redna uskladitev pokojnin se izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Pri uskladitvi v 60 odstotkih upoštevajo rast plače, v 40 odstotkih pa rast cen življenjskih potrebščin.
Naslednja uskladitev pokojnin, ki bo izredna, bo konec letošnjega leta. Po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin bi vsi upokojenci prejeli znesek v višini 6,50 evra. Državni svet pa je v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe zakona, po katerem bi bila uskladitev izražena v odstotkih. Ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti bi bila izredna uskladitev tako v višini enega odstotka.

Deli s prijatelji: