15 bi jih vodilo Skupno občinsko upravo

Radio Maribor poroča, da se je na mesto sekretarja oziroma vodje Skupne občinske uprave Maribor prijavilo 15 posameznikov. Po izbirnem postopku bo natečajna komisija predlagala kandidata, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic na delovno mesto imenuje mariborski župan. Vodja skupine bo zadolžen za zastopanje uprave, organizacijo dela, odločanje o upravnih zadevah iz pristojnosti uprave in bo skrbel za pravočasno, strokovno in učinkovito delo skupne uprave.

Nova razširjena Skupna občinska uprava Maribor je sicer začela delovati v začetku letošnjega leta, njene ustanoviteljice pa so mariborska in 17 okoliških občin. Skupna občinska uprava občinam ustanoviteljicam omogoča izvajanje več nalog, od inšpekcijskega nadzorstva in redarstva, varstva okolja, do urejanja prostora, civilne zaščite in proračunskega računovodstva.

Deli s prijatelji: